Telemarksforskning har laget en oppdatert analyse av arbeidsplassutviklingen i Østre Agder. Vi har lenge vært klar over at det skapes for få arbeidsplasser i vår region. Figuren under viser arbeidsplassveksten i Østre Agder siden 2001, relativ til utviklingen i landet. Tall under null betyr at veksten har vært lavere enn landsgjennomsnittet. Dette har vi dessverre sett hvert år siden 2007.

Graf 1

Relativ arbeidsplassvekst. Endring i antall arbeidsplasser i prosent av samlet sysselsetting, fratrukket endringen i landet.

Det som er alarmerende er at rapporten viser oss at vi ikke kan skylde på strukturelle forhold når dette skal forklares.

Telemarksforskning analyserer hvordan en region eller kommune utvikler seg i henhold til en normal arbeidsplassvekst i landet og den enkelte kommune/ regions strukturelle forhold. Av strukturelle forhold er det særlig bransjestruktur i regionen som er viktig. Det vil si at dersom man i en region har mange arbeidsplasser knyttet til en spesifikk bransje (for eksempel olje- og gass), vil man ta hensyn til dette i beregningen.

Grafen under viser at Østre Agder har hatt langt under «normal» vekst fra 2010 til 2014. I henhold til en normal utvikling, gitt vår struktur, burde antallet arbeidsplasser ha steget jevnt siden 2010.

Graf 2