Agder-kommunene løfter e-helse og velferdsteknologi

Agder-kommunene løfter e-helse og velferdsteknologi

IKT-miljøene på Agder besluttet på en samling onsdag 13. april å danne et felles IKT-nettverk innen e-Helse og velferdsteknologi. Nettverket vil fungere som en referansegruppe til Regional koordineringsgruppe e-Helse og velferdsteknologi.

Østre Agder utreder forbedret kremasjonstilbud

På oppdrag av kommunene i Østre Agder har styret påtatt seg å gjennomføre en utredning med sikte på økt kremasjonskapasitet for regionen. Bakgrunnen for at utredningen iverksettes er at konsesjonsgrensen på 200 ved eksisterende kremasjonsanlegg på Høgedal er sprengt...

Østre Agder er på facebook

Kommunesammarbeidet Østre Agder har opprettet en egen facebook-side: facebook.com/ostreagder.  Her vil vi legg ut nyheter om alt som skjer i Østre Agder-sammenheng, og om alle de gode initiativene og prosjektere som skjer i vår region.
Besøksnæringen som et satsningsområde i Østre Agder

Besøksnæringen som et satsningsområde i Østre Agder

31.mars var ca. 35 representanter fra besøksnæringen, kommunene i Østre Agder, fylkeskommunen, Innovasjon Norge og USUS samlet på den lille dyrehage på Brokelandsheia. Besøksnæringen er fremhevet som et særlig satsningsområde i den strategiske næringsplanen for Østre...
Hopp rett ned til innholdet