1.mars foregikk den offisielle åpningen av lokalen for felles barnevern for kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli på Brokelandsheia. Fylkesmann Stein Ytterdal stod for åpningen. Ordfører Inger Løite i vertskommune Gjerstad ledet arrangementet.

Arbeidet for etablering av felles barnevernstjenest startet allerede i 2010, da utredningsarbeidet kun omfattet Gjerstad, Risør, Vegårshei og Åmli. Telemarksforskning som var engasjert av Østre Agder leverte i 2012 en mulighetsstudie for felles barneverntjeneste for disse kommunene. Der anbefalte en at også Tvedestrand burde bli del av samarbeidet for å skape grunnlag for et bred og god tjeneste. I det videre utredningsarbeidet valgte Tvedestrand å ta del.

Valg av lokalisering av den nye tjenesten skjedde etter en åpen innbydelse til eiendomsutviklere i regionen. Det var en premiss at tjenesten skulle etablere i tilknytning til E18 mellom Tvedestrand og Brokelandsheia. Et tilbud lokalisert til Brokelandsheia ble valgt og derved ble vertskommune for tilbudet Gjerstad.

Fra 1/1-2016 ble barneverntjenesten med omlag 20 medarbeidere etablert. Knut Hagen er blitt leder av den nye tjenesten.