Under styremøte 12.02.16 presenterte prosjektleder Bård Vestøl Birkedal sine vurderinger av det regionale næringsutviklingsarbeidet i Østre Agder. Hovedbudskapet var at kommunene i for liten grad har tatt innover seg hva det betyr av egeninnsats og omstilling lokalt å jobbe i nettverk. Skal vi lykkes med en helhetlig regional satsning på næringsutvikling må vi i det videre arbeidet fokuseres på samordning, tillitt og samarbeid. Virksomhetsplanen  med prioriterte innsatsområder for 2016 ble også presentert og leder for næringsnettverket i Østre Agder, Tonje Berger Ausland, redegjorde for arbeidet med felles etablerertjeneste og felles næringsfond i regionen.

Presentasjon styremøte 120216