I styremøtet 12.januar 2016 informerte NAV Aust-Agder ved avdelingsdirektør Øyvind Svendsen styret for Østre Agder om de store utfordringer regionen står overfor i arbeidsmarkedet. Når den samlede ledigheten – helt ledige og de som er på arbeidsmarkedstiltak – nærmer seg 5% for mange av medlemskommunene så er det en situasjon som savner sidestykke etter tusenårsskiftet.

Med denne alvorlige situasjonen som bakteppe valgte et samlet styre med støtte fra fylkesordfører og fylkesvaraordfører å rette en henvendelse til arbeids- og sosialminister Anniken Haugli og næringsminister Monica Mæland med anmodning fra regionen om å komme i dialog med nasjonale myndigheter om situasjonen i arbeidsmarkedet. Styret planlegger et besøk til Oslo og det vil være naturlig å be om drøftinger med nasjonale myndigheter og situasjonen i arbeidsmarkedet under dette besøket.