2.-3. februar deltok næringsmedarbeideren i regionen på en spennende samling i byregionprogrammet. Hovedtemaet for samlingen var  «Samarbeid for vekst». På samlingen ble det rom for mange inspirerende foredrag, diskusjoner og møter med andre regioner som har utfordringer som ligner på våre. På dag to av samlingen holdt også Bård Vestøl Birkedal (prosjektleder for Østre Agder) og Tonje Berger Ausland (Gjerstad kommune) et innlegg om vår regions arbeid med å skape synergier av nye infrastrukturtiltak. Dette ble godt tatt imot og vi fikk tips og råd fra andre regioner som jobber med samme tema. Forhåpentligvis lærte noen regioner av våre erfaringer også.