Styret for Østre Agder Fikk på vegne av de åtte kommunene i Østre Agder gjennomført en undersøkelse av innbyggernes syn på endringer i kommunestrukturen. Oppdraget gikk til TNS Gallup etter at det ble innhentet tilbud fra tre byrå. Over 4000 innbyggere i kommunen ble oppringt og svarte på ulike spørsmål relatert til regjeringens pågående reformarbeid.

Resultatet foreligger nå i form av en felles rapport  og tabeller med detaljerte svar for hver av de deltakende kommuner.

Her finner en tallene for den enkelte kommune: