Innbyggerundersøkelsen i Østre Agder

Styret for Østre Agder Fikk på vegne av de åtte kommunene i Østre Agder gjennomført en undersøkelse av innbyggernes syn på endringer i kommunestrukturen. Oppdraget gikk til TNS Gallup etter at det ble innhentet tilbud fra tre byrå. Over 4000 innbyggere i kommunen ble...

Historikk for regionsamarbeidet Østre Agder

Som et ledd i evalueringen av Østre Agder er det utarbeidet en historikk som tar for seg aktiviteten fra en sped begynnelse i 2007 til dagens brede samarbeid. Arbeidet er preget av samarbeid om løsning om tjenesteoppgaver og solid innsats for å påvirke sentrale og...

Kontaktmøte mellom Østre Agder og Grenlandsregionen

Fredag 29.mai 2015 var det kontaktmøte mellom styrene for regionsamarbeidene i Grenland og Østre Agder på Rådhuset i Risør. Bakgrunnen for møtet er at det to regionene på en rekke felt vil ha interesse av å samarbeide med sikte på å bidra til å realisere viktige...
Hopp rett ned til innholdet