Vi ønsker å synliggjøre samarbeidet mellom kommunene i Østre Agder og arbeidet i regi av Østre Agder regionråd og legger jevnlig ut nyheter, samt informasjon om prosjekter og møter .

Næringsattraktive kommuner i Østre Agder

Rapporten om Østre Agder kommunenes næringsattraktivitet er nå klar. Undersøkelsen avdekker flere områder med forbedringspotensial i samtlige kommuner. Undersøkelsen avdekker også at utfordringene er ulike i de ulike kommunene. Grimstad, Tvedestrand, Risør, Vegårshei,...

les mer

Undersøkelsen om næringsklimaet i kommunene er nå avsluttet.

1231 bedrifter i syv av kommunene i  Østre Agdersamarbeidet er forespurt om å delta i en undersøkelse om næringsklimaet i sin kommune. (Arendal kjører parallell undersøkelse som oppfølging av fjorårets) Da fristen utløp mandag 14. oktober hadde 510 bedrifter...

les mer

Om Østre Agder

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker mer informasjon om samarbeidet eller noe av det vi jobber med.