Gjennom denne nettsiden ønsker vi å synliggjøre samarbeidet mellom kommunene i Østre Agder og arbeidet i regi av Østre Agder regionråd. Vi legger jevnlig ut nyheter, samt informasjon om prosjekter og møter som skjer i regi av Østre Agder.

Åpning av videreutdanning i engelsk for lærere i grunnskolen

Styreleder Per Kristian Lunden i Østre Agder åpnet videreutdanning i engelsk for grunnskolelærere. Universitetet i Agder står for opplæringstilbudet som vil bli gitt ved Eureka kompetanse i Arendal. Syv av medlemskommunene har deltakere på opplæringen. Interessen var...

les mer

Om Østre Agder

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker mer informasjon om samarbeidet eller noe av det vi jobber med.