Gjennom denne nettsiden ønsker vi å synliggjøre samarbeidet mellom kommunene i Østre Agder og arbeidet i regi av Østre Agder. Vi legger jevnlig ut nyheter, samt informasjon om prosjekter og møter som skjer i regi av Østre Agder.

Trendsamling næringsforesight

Vi du bli kjent med trender for næringslivet på Agder, være med å påvirke, si din mening, og stemme fram satsingsområder for regionen? Østre Agder samarbeider med Business Region Kristiansand om å utvikle en felles næringsforesight for hele Agder og i den forbindelse...

les mer

Oppstart næringsforesight

Agder skal bli Norges beste region å bo og arbeide i. For å oppnå dette trenger vi et godt kunnskapsgrunnlag for å ta de gode beslutninger framover. Det er dette vi skal få gjennom utarbeidelse av en Næringsforsight for Agder. Østre Agder har sammen med et bredt...

les mer

Om Østre Agder

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker mer informasjon om samarbeidet eller noe av det vi jobber med.