Vi ønsker å synliggjøre samarbeidet mellom kommunene i Østre Agder og arbeidet i regi av Østre Agder regionråd og legger jevnlig ut nyheter, samt informasjon om prosjekter og møter .

Etablering av fagutvalg for voksenopplæring

Østre Agder rådmannsutvalg vedtok i sitt møte 2.juni 2021 mandatet for fagutvalg for voksenopplæring. Intensjonen er at de tre voksenopplæringene i Østre Agder sammen med Agder fylkeskommunens voksenopplæringstilbud i denne del av Agder skal samarbeide om...

les mer

Pressemelding 22. mars 2021:

Inviterer til digital markedsdialog Agderkommuner og Sørlandet sykehus inviterer leverandørmarkedet til digital dialogkonferanse om sømløse velferdsteknologitjenester 13. april. Kommunene er med i Regional koordineringsgruppe e-helse Agder (RKG e-helse) som, sammen...

les mer

Om Østre Agder

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker mer informasjon om samarbeidet eller noe av det vi jobber med.