Gjennom denne nettsiden ønsker vi å synliggjøre samarbeidet mellom kommunene i Østre Agder og arbeidet i regi av Østre Agder regionråd. Vi legger jevnlig ut nyheter, samt informasjon om prosjekter og møter som skjer i regi av Østre Agder.

Forslaget til nye vedtekter er vedtatt

Styret i Østre Agder vedtok i sitt styremøte 31.mai 2018 forslaget til vedtekter. Forslaget er behandlet i de åtte deltakerkommunene og alle har fattet enstemmige vedtak om å støtte utkastet til nye vedtekter. I forhold til det opprinnelige forslaget er avsnitt...

les mer

Trendsamling næringsforesight

Vi du bli kjent med trender for næringslivet på Agder, være med å påvirke, si din mening, og stemme fram satsingsområder for regionen? Østre Agder samarbeider med Business Region Kristiansand om å utvikle en felles næringsforesight for hele Agder og i den forbindelse...

les mer

Om Østre Agder

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker mer informasjon om samarbeidet eller noe av det vi jobber med.