Vi ønsker å synliggjøre samarbeidet mellom kommunene i Østre Agder og arbeidet i regi av Østre Agder regionråd og legger jevnlig ut nyheter, samt informasjon om prosjekter og møter .

Formalisering av Fagutvalg for beredskap

Østre Agder rådmannsutvalg vedtok i sitt møte 13.januar 2021 Mandat for Østre Agder fagutvalg for beredskap. Kommunene i Østre Agder har samarbeidet om beredskap fra tidligere, men det var et felles ønske å integrere dette i arbeidet som skjer innenfor rammen av Østre...

les mer

Ny medarbeider i Østre Agder IPR

Fra årsskiftet er Christina Bjørke Berntsen tilsatt i stillingen som digitaliseringsrådgiver innen helse-, omsorg- og levekårsfeltet. Hun trer inn i den stillingen som tidligere hadde betegnelsen E-helsekoordinator.

Christina Bjørke Berntsen (46) er utdannet fysioterapeut og har jobbet innen flere områder knyttet til helse. Etter en tids praksis som kommunal barnefysioterapeut og på fysikalsk institutt, har hun blant annet jobbet med medisinsk/medisinsk-teknisk salg innen legemiddelbransjen mot sykehus samt rekruttering.
Hun har også erfaring fra kommunal tildelingsfunksjon (bestillerenhet), koordinerende enhet og som prosjektleder i Frisklivsentalen.

I senere tid har hun fattet stor interesse for digitaliseringsområdet, velferdsteknologi og ehelse, noe som har resultert i masteroppgaven «Bo lengre hjemme med kunstig intelligens» som avsluttet et deltidsmasterstudium i helseledelse ved UiA, sommeren 2020.

les mer

Om Østre Agder

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker mer informasjon om samarbeidet eller noe av det vi jobber med.