Vi ønsker å synliggjøre samarbeidet mellom kommunene i Østre Agder og arbeidet i regi av Østre Agder regionråd og legger jevnlig ut nyheter, samt informasjon om prosjekter og møter .

Etablering av fagutvalg for voksenopplæring

Østre Agder rådmannsutvalg vedtok i sitt møte 2.juni 2021 mandatet for fagutvalg for voksenopplæring. Intensjonen er at de tre voksenopplæringene i Østre Agder sammen med Agder fylkeskommunens voksenopplæringstilbud i denne del av Agder skal samarbeide om...

les mer

Om Østre Agder

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker mer informasjon om samarbeidet eller noe av det vi jobber med.