Gjennom denne nettsiden ønsker vi å synliggjøre samarbeidet mellom kommunene i Østre Agder og arbeidet i regi av Østre Agder. Vi legger jevnlig ut nyheter, samt informasjon om prosjekter og møter som skjer i regi av Østre Agder.

Oppstart næringsforesight

Agder skal bli Norges beste region å bo og arbeide i. For å oppnå dette trenger vi et godt kunnskapsgrunnlag for å ta de gode beslutninger framover. Det er dette vi skal få gjennom utarbeidelse av en Næringsforsight for Agder. Østre Agder har sammen med et bredt...

les mer

Nye vedtekter for det interkommunale samarbeidet

I styremøtet 19.januar sak 3/18 behandlet forslaget til nye vedtekter. Dette utkastet ble enstemmig vedtatt. Forslaget oversendes nå til kommunestyrer og bystyrer for endelig godkjenning. §7 i vedtektene gir retningslinjer for når nye vedtekter...

les mer

Om Østre Agder

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker mer informasjon om samarbeidet eller noe av det vi jobber med.