Gjennom denne nettsiden ønsker vi å synliggjøre samarbeidet mellom kommunene i Østre Agder og arbeidet i regi av Østre Agder regionråd. Vi legger jevnlig ut nyheter, samt informasjon om prosjekter og møter som skjer i regi av Østre Agder.

Forslaget til nye vedtekter er vedtatt

Styret i Østre Agder vedtok i sitt styremøte 31.mai 2018 forslaget til vedtekter. Forslaget er behandlet i de åtte deltakerkommunene og alle har fattet enstemmige vedtak om å støtte utkastet til nye vedtekter. I forhold til det opprinnelige forslaget er avsnitt...

les mer

Om Østre Agder

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker mer informasjon om samarbeidet eller noe av det vi jobber med.