Saker og aktiviteter

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i skolelederforumet.

Møter i skolederforum:

Planlagte møtedatoer 2017: 16/8, 04/10, 06/12

Innkalling møte 16.August 2017         Vedlegg til innkallingen     Referat fra møtet

Innkalling til møte 4.oktober       Referat fra møtet

Innkalling til møte 6.desember   vedlegg til innkallingen