Saker og aktiviteter

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i næringsnettverket.

Møter i næringsnettverket

Planlagte møtedatoer 2017: 29/8, 27/9,

30.august. 2017 Innkalling til møte  – Referat fra møte

16.juni 2017      Referat møte