Saker og aktiviteter

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. Det vises til kommunens egne nettsider. På nettsiden til Østre Agder legges primært ut informasjon fra styrets arbeid.

STYREMØTER:

Styrets møter er åpne.

  • Møteplan Østre Agder 2017. Det gjøres oppmerksom på at planlagt møte 24.mars er flyttet til 31.mars og møtested blir Arendal.