Saker og aktiviteter

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. Her kan du lese referater og underlagsdokumenter fra styrets møter.

STYREMØTER:

Styrets møter er åpne.

 • Møteplan Østre Agder 2017. Det gjøres oppmerksom på at planlagt møte 24.mars er flyttet til 31.mars og møtested blir Arendal.
 • Møteplan Østre Agder 2018.

Innkalling til styremøtet 19.januar 2018     Vedlegg til sakene    Regneark for effekter av nye betalingsmodeller

 

 • Referat fra styremøtet 8.desember 2017 – vedlegg til innkallingen. Uttalelse til Jernbanedirektoratet om konkurransegrunnlag for drift av persontrafikk på Sørlandsbanen.
 • Referat fra styremøtet 27.oktober – Vedlegg til innkalling. Oversikt over aktuelle søknader vedrørende konsesjonskraftmidler.
 • Referat fra styremøte 22. septemeber – Vedlegg til innkalling. Ekstra vedlegg evalueringsrapport fra runden til kommunestyrer og bystyrer.  Saksframstilling vedrørende sammenslåing av IKT Agder IKS og DDØ. Opprinnelige vedlegg til saken. Tilleggsvedlegg på oppfordring av Vegårshei kommune. NB! det står i innledningen til sak 57/17 at det gjenstår et møte i Vegårshei kommune. Dette er feil kommune, det er Gjerstad kommune som gjenstår.
 • Referat fra styremøtet 25.august 2017 – vedlegg til innkallingen
 • Referat fra styremøtet 30.mai 2017 – vedlegg til innkallingen
 • Referat fra styremøtet 28.april 2017 – vedlegg til innkallingen
 • Referat fra styremøtet 31.mars 2017 – vedlegg og ettersendt vedlegg
 • Referat fra styremøtet  3.mars 2017 – vedlegg til innkalling
 • Referat fra styremøte 20.januar 2017 – vedlegg til møteinnkalling