Saker og aktiviteter

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. Her kan du lese referater og underlagsdokumenter fra styrets møter.

STYREMØTER:

Styrets møter er åpne.

  • Møteplan Østre Agder 2017. Det gjøres oppmerksom på at planlagt møte 24.mars er flyttet til 31.mars og møtested blir Arendal.
  • Møteplan Østre Agder 2018.

 

  • Ny møteinnkalling
    • Vedlegg til innkalling. Ekstra vedlegg evalueringsrapport fra runden til kommunestyrer og bystyrer
    • Saksframstilling vedrørende sammenslåing av IKT Agder IKS og DDØ. Opprinnelige vedlegg til saken. Tilleggsvedlegg på oppfordring av Vegårshei kommune. NB! det står i innledningen til sak 57/17 at det gjenstår et møte i Vegårshei kommune. Dette er feil kommune, det er Gjerstad kommune som gjenstår.