Saker og aktiviteter

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. Her kan du lese referater og underlagsdokumenter fra styrets møter. 

STYREMØTER:

Styrets møter er åpne.

  • Møteplan Østre Agder 2017. Det gjøres oppmerksom på at planlagt møte 24.mars er flyttet til 31.mars og møtested blir Arendal.