Saker og aktiviteter

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i rådmannsgruppen. 

RÅDMANNSMØTER:

Rådmannsmøter er åpne.

Planlagte møte datoer 2017: 11/1, 15/2, 15/3, 19/4, 31/5, 16/8, 13/9, 18/10, 29/11

7.juni 2017          Møteinnkalling    Vedlegg til innkallingen            Notat etter møtet

19.april 2017       Møteinnkalling    Vedlegg til innkallingen            Notat etter møtet

15.mars 2017      Budsjettseminar – notat etter budsjettseminaret

15.februar 2017   Møteinnkalling   Vedlegg til innkallingen       Ekstern evaluering           Notat etter møtet

11.januar 2017     Møteinnkalling    Notat

30.11.2017               Innkalling           notat