Saker og aktiviteter

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i rådmannsgruppen.

RÅDMANNSMØTER:

Rådmannsmøter er åpne.

Planlagte møte datoer 2017: 11/1, 15/2, 15/3, 19/4, 31/5, 16/8, 13/9, 18/10, 29/11

Innkalling til møte i rådmannsutvalget 090118 – vedlegg til innkalling – ekstra vedlegg       Notat etter rådmannsmøtet 09.01.2018

 

27.november 2017 Møteinnkalling          vedlegg til innkallingen   Notat etter møtet

18.oktober 2017  Møteinnkalling             Vedlegg til innkallingen    Notat – Grunnlag for drøfting av finansieringsmodeller for interkommunalt samarbeid.                                                          notat etter møtet

13.september 2017  Møteinnkalling        Vedlegg til innkallingen del 1  Ettersendt foreløpig rapport 7 av 8 kommuner fra evalueringsrunde i medlemskommunene                                      Notat etter møtet

16.august 2017  Møteinnkalling     Vedlegg til innkallingen            Sak vedr sammenslåing av IKT Agder IKS og DDØ ligger                      under utredninger ved tilhørende separate vedlegg                       Notat etter møtet

7.juni 2017          Møteinnkalling    Vedlegg til innkallingen            Notat etter møtet

19.april 2017       Møteinnkalling    Vedlegg til innkallingen            Notat etter møtet

15.mars 2017      Budsjettseminar – notat etter budsjettseminaret

15.februar 2017   Møteinnkalling   Vedlegg til innkallingen       Ekstern evaluering           Notat etter møtet

11.januar 2017     Møteinnkalling    Notat

30.11.2017               Innkalling           notat