Saker og aktiviteter

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i rådmannsgruppen.

RÅDMANNSMØTER:

Rådmannsmøter er åpne.

Planlagte møte datoer 2017: 11/1, 15/2, 15/3, 19/4, 31/5, 16/8, 13/9, 18/10, 29/11

16.august 2017  Møteinnkalling     Vedlegg til innkallingen            Sak vedr sammenslåing av IKT Agder IKS og DDØ ligger                      under utredninger ved tilhørende separate vedlegg

7.juni 2017          Møteinnkalling    Vedlegg til innkallingen            Notat etter møtet

19.april 2017       Møteinnkalling    Vedlegg til innkallingen            Notat etter møtet

15.mars 2017      Budsjettseminar – notat etter budsjettseminaret

15.februar 2017   Møteinnkalling   Vedlegg til innkallingen       Ekstern evaluering           Notat etter møtet

11.januar 2017     Møteinnkalling    Notat

30.11.2017               Innkalling           notat