Utflytting av statlige virksomheter

Regjeringen har igangsatt et arbeid med sikte på å flytte ut statlige virksomheter eller deler av slike. Styret for Østre Agder vil engasjere seg med sikte på lokalisering av noen slike virksomheter hit. Aust-Agder har landets laveste andel statlige ansatte. I denne...

Flytting av planlagt styretmøte

Med bakgrunn i kollisjon med møte i Sørlandstinget i Oslo så har styret i Østre Agder vedtatt å flytte møtet som var planlagt til 24.mars til 31.mars. Samtidig er også møtested endret fra Åmli til Arendal.