Orientering til styret i Østre Agder om endringer i NAV

Avdelingsdirektør Per Salve Salvesen orienterte styret om de pågående endringsprosesser i NAV. Som det framgår av presentasjonen vil tilstedeværelsen i den enkelte kommune kunne bli vesentlig andreledes enn det dagens modell har bidratt til. Intensjonen er å sikre...

Nye analyser av Brokelandsheia stasjon

Høringsversjonen av konseptvalgutredningen for en mulig sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen ble ferdigstilt i juli 2016. Høringsfristen er satt til 30. oktober og en ekstern kvalitetssikring er igangsatt. I høringsversjonen anbefales blant annet at...