Agder-kommunene løfter e-helse og velferdsteknologi

IKT-miljøene på Agder besluttet på en samling onsdag 13. april å danne et felles IKT-nettverk innen e-Helse og velferdsteknologi. Nettverket vil fungere som en referansegruppe til Regional koordineringsgruppe e-Helse og velferdsteknologi.

Østre Agder utreder forbedret kremasjonstilbud

På oppdrag av kommunene i Østre Agder har styret påtatt seg å gjennomføre en utredning med sikte på økt kremasjonskapasitet for regionen. Bakgrunnen for at utredningen iverksettes er at konsesjonsgrensen på 200 ved eksisterende kremasjonsanlegg på Høgedal er sprengt...

Næringslivskveld kommunereform

I forbindelse med den pågående kommunereformen arrangerer forhandlingsutvalgene i Risør, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand og Arendal (5K- Øst) en næringslivskveld for å få frem hvordan kommunestrukturen påvirker næringslivet i regionen. Har kommunestrukturen noen...

Østre Agder er på facebook

Kommunesammarbeidet Østre Agder har opprettet en egen facebook-side: facebook.com/ostreagder.  Her vil vi legg ut nyheter om alt som skjer i Østre Agder-sammenheng, og om alle de gode initiativene og prosjektere som skjer i vår...

Besøksnæringen som et satsningsområde i Østre Agder

31.mars var ca. 35 representanter fra besøksnæringen, kommunene i Østre Agder, fylkeskommunen, Innovasjon Norge og USUS samlet på den lille dyrehage på Brokelandsheia. Besøksnæringen er fremhevet som et særlig satsningsområde i den strategiske næringsplanen for Østre...