Kommunereformen – arbeid med K5 øst alternativet

De fem kommunene Arendal, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei har vedtatt en intensjonsavtale for drøfting av etablering av en ny kommune. De videre drøftinger skjer utenfor rammen av Østre Agder i regi av de aktuelle kommunene. For den videre prosessen er det...

Offisiell åpning av nytt bygg for felles barnevern

1.mars foregikk den offisielle åpningen av lokalen for felles barnevern for kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli på Brokelandsheia. Fylkesmann Stein Ytterdal stod for åpningen. Ordfører Inger Løite i vertskommune Gjerstad ledet arrangementet....