Kommunesamarbeidet Østre Agder

Velkommen til Østre Agder på nett. På denne siden legges det ut relevant informasjon om kommunesamarbeidet Østre Agder.

Mange innbyggere, også ansatte og politikere, har liten kunnskap om alt samarbeidet som faktisk pågår innenfor kommunegrensene i Østre Agder. Gjennom denne nettsiden ønsker vi å synliggjøre dette på en bedre måte enn tidligere. På forsiden vil vi legge ut nyheter, samt informasjon om prosjekter og møter som skjer i regi av Østre Agder. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker mer informasjon om samarbeidet eller noe av det vi jobber med.

Utflytting av statlige virksomheter

Regjeringen har igangsatt et arbeid med sikte på å flytte ut statlige virksomheter eller deler av slike. Styret for Østre Agder vil engasjere seg med sikte på lokalisering av noen slike virksomheter hit. Aust-Agder har landets laveste andel statlige ansatte. I denne...

les mer

Flytting av planlagt styretmøte

Med bakgrunn i kollisjon med møte i Sørlandstinget i Oslo så har styret i Østre Agder vedtatt å flytte møtet som var planlagt til 24.mars til 31.mars. Samtidig er også møtested endret fra Åmli til Arendal.

les mer

Evaluering av Østre Agder i regi av Agderforskning

Agderforskning fikk av styret i Østre Agder oppdraget med å foreta en evaluering av det interkommunale samarbeidet. Med grunnlag i Agderforsknings brede kompetanse på norske regionråd har de nå foretatt sin gjennomgang av virksomheten. De skulle: 1. kaste lys over...

les mer