Kommunesamarbeidet Østre Agder

Velkommen til Østre Agder på nett. På denne siden legges det ut relevant informasjon om kommunesamarbeidet Østre Agder.

Mange innbyggere, også ansatte og politikere, har liten kunnskap om alt samarbeidet som faktisk pågår innenfor kommunegrensene i Østre Agder. Gjennom denne nettsiden ønsker vi å synliggjøre dette på en bedre måte enn tidligere. På forsiden vil vi legge ut nyheter, samt informasjon om prosjekter og møter som skjer i regi av Østre Agder. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker mer informasjon om samarbeidet eller noe av det vi jobber med.


Agder-kommunene løfter e-helse og velferdsteknologi

IKT-miljøene på Agder besluttet på en samling onsdag 13. april å danne et felles IKT-nettverk innen e-Helse og velferdsteknologi. Nettverket vil fungere som en referansegruppe til Regional koordineringsgruppe e-Helse og velferdsteknologi.

les mer

Østre Agder utreder forbedret kremasjonstilbud

På oppdrag av kommunene i Østre Agder har styret påtatt seg å gjennomføre en utredning med sikte på økt kremasjonskapasitet for regionen. Bakgrunnen for at utredningen iverksettes er at konsesjonsgrensen på 200 ved eksisterende kremasjonsanlegg på Høgedal er sprengt... les mer